СТО Smart (Смарт), Канев: сервис, диагностика, ремонт